Zniesienie VIII Wydziału Karnego i IX Wydziału Wykonania Orzeczeń Sądowych

Zniesienie VIII Wydziału Karnego i IX Wydziału Wykonania Orzeczeń Sądowych

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów                  w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2018 r. poz. 200) z dniem 1 lipca 2018 r. zniesione zostały następujące wydziały Sądu Rejonowego w Radomiu: VIII Wydział Karny i IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych.

 

Z dniem wprowadzenia powyższych zmian w ramach struktury organizacyjnej Sądu Rejonowego w Radomiu funkcjonuje jeden wydział karny:

  • II Wydział Karny – rozpoznający  sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tut. Sądu.

 

Utworzenie Sekcji ds. wykonania orzeczeń sądowych     w ramach II Wydziału Karnego

Zarządzeniem Nr 58/2018 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2018 roku  - na podstawie art. 22 §1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 23 ze zm.) w związku z § 21  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. poz. 2316 ze zm.) – utworzona została Sekcja ds. wykonania orzeczeń sądowych w ramach II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Radomiu.

Rejestr zmian dla: Zniesienie VIII Wydziału Karnego i IX Wydziału Wykonania Orzeczeń Sądowych