Złożenie do depozytu

 • tytuł:
  Złożenie do depozytu
 • sygnatura akt:
  VII Ns 625/17
 • treść ogłoszenia:

  Radom, dnia 2017-03-29                                                    
  Sygn. akt VII Ns 625/17

   

  OGŁOSZENIE

                Sąd Rejonowy w Radomiu postanowieniem z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie sygnatura akt VIII Ns 45/02 zezwolił Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Radomskiego
  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.080 zł stanowiącej wysokość należnego odszkodowania
  z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, z tym, że powyższą kwotę wypłacić spadkobiercom Adama Siekańskiego, pod warunkiem wykazania przez nich uprawnień.
            W związku z powyższym wzywa się osoby uprawnione do otrzymania wskazanej wierzytelności do odbioru kwoty złożonej do depozytu po uprzednim wykazaniu swojego uprawnienia.

 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Złożenie do depozytu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d