ZKSS w sprawach rodzinnych i nieletnich

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

kurator zawodowy

Ewa Bartosz

Nr telefonu: 48 36 80 616

Nr fax: 48 36 80 617

Nr pokoju: 1.006

Sekretariat

Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Danuta Drabik

Nr telefonu: 48 36 80 631

Nr fax: 48 36 80 632

Nr pokoju: 1.014

zkssr@radom.sr.gov.pl