ZKSS w sprawach karnych

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

kurator zawodowy
Katarzyna Kowalczyk
Nr telefonu: 48 36 80 638

Nr fax: 48 36 80 640

Nr pokoju: 1.021

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

kurator zawodowy
Andrzej Mazur
Nr telefonu: 48 36 80 627

Nr fax: 48 36 80 628

Nr pokoju: 1.016

Sekretariat

I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

Barbara Szymanek

Nr tel. /fax: 48 36 80 631 / 48 36 80 632

Nr pokoju: 1.014

adresy mail:

I Zespół 1zkss@radom.sr.gov.pl

II Zespół 2zkss@radom.sr.gov.pl