Wykaz Inwentarza

 • tytuł:
  Wykaz Inwentarza
 • sygnatura akt:
  VII Ns 486/18
 • treść ogłoszenia:

                                                                 Sąd Rejonowy w Radomiu

                                                                                 ul. Warszawska 1

                                                                                              26-600 Radom         

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

  „Na podstawie art. 6363 § 3 kpc Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny (Sąd spadku) ogłasza, że w dniu 25 maja 2018 roku pod sygnaturą VII Ns 468/18 został złożony przez Renatę Wiolettę Gołębiowską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Tomasza Wiktora Gołębiowskiego, ostatnio zamieszkałego przed śmiercią miejscowości Kazimierówka, zmarłego w dniu 20 kwietnia 2018 roku w Radomiu.

   

  POUCZENIE

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc).
  2. Na wniosek tego,  kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc).
  3. Osoby wymienione w punkcie 2 (art. 637 § 2 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,  a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.” 
 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Wykaz Inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
b/d