Wykaz Inwentarza

 • tytuł:
  Wykaz Inwentarza
 • sygnatura akt:
  VII Ns 506/18
 • treść ogłoszenia:

  Radom, dnia 28 września 2018 roku

  Sygn. akt VII Ns  506/18

   Sąd Rejonowy w Radomiu

  ul. Warszawska 1

  26-600 Radom

   

   OGŁOSZENIE

   

          „Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny ogłasza, że pod
  sygn. akt VII Ns 506/18 Tadeusz Wykrota złożył wykaz inwentarza po Lucynie Wykrota, zmarłej w dniu 27 lutego 2017 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Rodziny Winczewskich 10 m 13.

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

   

  Sędzia:

 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Wykaz Inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
b/d