VIII Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału

Ewa Gaczyńska

pokój: 2.096

Przyjęcia interesantów:

Wtorek od 12.00 do 13.00
Czwartek 12.00 do 13.00

 

8karny@radom.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie

Kierownik Sekretariatu

Katarzyna Pyzara


Nr telefonu: 48 36 80 558
Nr fax: 48 36 80 559

Lista Sędziów Orzekających w Wydziale

Ewa Gaczyńska - Przewodniczący Wydziału

Paweł Gzik - Z-ca Przewodniczącego
Wioletta Łepecka - Sędzia
Ewa Adamowicz - Sędzia - del. do SO na podstawie art.. 77§1 pkt 1 usp

Ewa Gwiazdowska - Sędzia
Iwona Wiraszka - Sędzia
Małgorzata Goździejewska - Sędzia
Beata Zielińska - Sędzia
Dorota Suchecka-Jasińska-Sędzia

Właściwość

Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwisko oskarżonego(podejrzanego) lub obwinionego albo nazwisko pierwszego z oskarżonych ( podejrzanych) lub obwinionych rozpoczyna się na litery od M do Ż.

Rejestr zmian dla: VIII Wydział Karny