VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału

Anna Michalczyk

pokój: 0.067

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek 10.00 do 15.00
Czwartek 9.00 do 13.00

Kierownik Sekretariatu

Renata Pacek
Nr telefonu: 48 36 80 521

Fax 48 36 – 80 – 526, 48 36 – 80 – 529, 48 36 – 80 – 533

6ksiag@radom.sr.gov.pl

Obsługa Interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych, Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i Czytelnia Akt VI Wydziału Ksiąg Wieczystych ul. Warszawska 1 

Biuro Podawcze-tel. 48 36 80 522,  e-mail: 6ksiag@radom.sr.gov.pl 

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych tel. 48 36 80 523

Czytelnia Akt – tel. 48 36 80- 530 e-mail: czytelniakw@radom.sr.gov.pl

 

Przeglądanie Ksiąg Wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym dostępne jest pod następującym adresem: http://ekw.ms.gov.pl

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

Lista Referendarzy w Wydziale

 • Anna Michalczyk - Przewodniczący Wydziału
 • Teresa Ratuszyńska - Starszy Referendarz sądowy
 • Anna Kowalska Matusiak - Starszy Referendarz sądowy
 • Dorota Wysmolińska - Starszy Referendarz sądowy
 • Iwona Molga - Referendarz sądowy
 • Katarzyna Małek-Niedzielska - Referendarz sądowy

Właściwość miejscowa:

miasto Radom oraz gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Zakrzew.

Właściwość rzeczowa:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej.

 1. Wnioski w postępowaniu wieczystksięgowym składa się na urzędowych formularzach.Formularze wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl. Każdy wniosek w chwili złożenia powinien być opłacony. Wysokość wpisów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują przepisy art. 42 - 48 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.Nr 167, poz. 1398 z póżn. zm.);
 2. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Radomiu wydaje odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej po uprzednim złożeniu opłaconego wniosku na urzędowym formularzu (KW-ODPIS). We wniosku należy wskazać pełny nr księgi wieczystej (kod wydziału/ośmiocyfrowy nr księgi wieczystej/cyfra kontrolna). Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty. Opłaty należy uiszczać wyłącznie w kasie Sądu Rejonowego w Radomiu lub na rachunek bankowy tegoż Sądu.

Od wniosku o wydanie w postaci papierowej uiszcza się opłaty:

 1. odpisu zwykłego księgi wieczystej – 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych,
 2. odpisu zupełnego księgi wieczystej – 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych,
 3. wyciągu z księgi wieczystej:
  • 15 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
  • 20 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
  • 25 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
  • 30 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

  pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,

 4. zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń;
 5. wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych – 20 zł.

(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 29.11.2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz wniosków o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych poz. 1412)

Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentu do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w celu samodzielnego wydrukowania (http://ekw.ms.gov.pl). Po dokonaniu opłaty możliwe jest pobranie pliku PDF. Po wydrukowaniu stanie się dokumentem o wartości tradycyjnego odpisu. Zostanie opatrzony unikalnym kodem, którego autentyczność można sprawdzić przez internet w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Przeglądanie Ksiąg Wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym dostępne jest pod następującym adresem:

http://ekw.ms.gov.pl/

 

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

Rejestr zmian dla: VI Wydział Ksiąg Wieczystych