V Wydział Gospodarczy

Wiceprezes-Przewodniczący Wydziału

Wojciech Karwat

pokój: 2.046

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - od 10.00 do 14.00

Środa - od 10.00 do 14.00

Piątek - od 10.00 do 12.00

 

Kierownik Sekretariatu:

Jolanta Jończyk
Nr telefonu: 48 36 80 508
tel/fax: 48 36 80 509

5gospodarczy@radom.sr.gov.pl

Punkt Wydawania Wyciągów z KRS

Punkt Wydawania wyciągów z KRS i MSiG 
tel: 48 36-80-512

Godziny pracy:

Poniedziałek: od 7.30 do 15.30 oraz dodatkowo od 15.30 do 18.00

Wtorek - Piątek: od 7.30 do 15.30

Lista Sędziów Orzekających w wydziale

Paweł Lechowicz - Sędzia

Wojciech Lisowski - Sędzia

Krzysztof Dobrowowski - Sędzia

Wojciech Karwat - Przewodniczący Wydziału

Monika Podgórska - Sędzia

Iwona Molga - Referendarz

Milena Pietrasiewicz - Referendarz

 

Właściwość miejscowa

Sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu.

Właściwość rzeczowa

  • rozpoznawanie spraw ze stosunków cywilnych, w których obie strony są przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł
  • rozpoznawanie spraw o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
  • rozpoznawanie spraw o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • rozpoznawanie spraw o zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej

W Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz pisemne informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.

W Punkcie Przyjmowania Ogloszen do Monitora Sądowego i Gospodarczego przyjmowane są ogłoszenia przewidziane do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rejestr zmian dla: V Wydział Gospodarczy