Ustanowienie Kuratora

 • tytuł:
  Ustanowienie Kuratora
 • sygnatura akt:
  VII C 1353/18
 • treść ogłoszenia:

  Sygn. akt VII C 1353/18                                                      Radom dnia 18.09..2018r.

   OGŁOSZENIE

               Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu VII Wydziału Cywilnego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie VII C 1353/18  ustanowiono kuratora w osobie Wiolety Urbańskiej pracownika tutejszego Sądu

  do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Radomiu pozwanego Zbigniewa Oleś (ostatnio zamieszkałego w Radomiu przy ul. Opoczyńskiej 43/1)

  którego miejsce pobytu nie jest znane

  w sprawie z powództwa Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

  przeciwko Zbigniewowi Oleś

  o zapłatę

  Sygnatura akt VII C1353/18      

  Wnioski i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. 

                                                                                   Sędzia

 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Ustanowienie Kuratora

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
b/d