Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

 • tytuł:
  Stwierdzenie nabycia niruchomości
 • sygnatura akt:
  VII Ns 566/17
 • treść ogłoszenia:

  O G Ł O S Z E N I E  

   

                          „Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny (ul. Warszawska 1, 26-600 Radom) ogłasza, że pod sygnaturą VII Ns 566/17 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Skarbu Państwa — Prezydenta Miasta Radomia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oznaczonych jako działki: nr 167/4 o powierzchni 1163 m2, nr 121/3 o powierzchni 1718 m2, 23/1 o powierzchni 736 m2 położonych w Radomiu, na których urządzona została ulica Grzybowska.

  Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności spadkobierców Mariana Skorży, Wacława Skorży, Henryka Skorży, Edmunda Skorży, Janiny Skorży, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.”

   

   

 • wprowadził:
  Renata Ślubowska
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
Renata Ślubowska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia