Stwierdzenie nabycia własności

 • tytuł:
  Stwierdzenie nabycia własności
 • sygnatura akt:
  VII Ns 227/17
 • treść ogłoszenia:

  Sygn. akt VII Ns 227/17

                                                              Radom, dn. 28 marca 2018 roku

  Sąd Rejonowy w Radomiu

  Oddział Informatyczny

  Ul. Warszawska 1

  26-600 Radom

              OGŁOSZENIE

                    

  Przed Sądem Rejonowym w Radomiu w sprawie VII Ns 227/17 toczy się postępowanie z wniosku Kazimiery Stańczykowskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie 0035 Witoldów gmina Przytyk powiat radomski o powierzchni 1,52 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 111 przez posiadacza samoistnego.

  Wzywa się  wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się w terminie
  3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia i wykazania swych praw do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności jeżeli zostanie ono udowodnione.   

 • wprowadził:
  Paweł Krzosek
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Stwierdzenie nabycia własności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d