Sporządzenie spisu inwentarza

 • tytuł:
  Sporządzenie spisu inwentarza
 • sygnatura akt:
  I Ns 552/18
 • treść ogłoszenia:

  Radom, dnia 09. 10. 2018 r.  

  Sygn. Akt IN  552/18

   

      

   

                                                                 OGŁOSZENIE

   

  „Na podstawie art. 6363 § 3 w zw. z art. 6381 § 1-3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Radomiu I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. akt I N 552/18 Iwona Magdalena Carvalho de Brito oraz Paweł Sławomir Miedziński złożyli wykaz inwentarza po Magdalenie Miedzińskiej zmarłej w dniu 22 lutego 2018 roku w Radomiu (PESEL 49110805103), ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałej w Radomiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,

 • wprowadził:
  Katarzyna Zielińska
 • miejsce i data:
  15.10.2018

Rejestr zmian dla: Sporządzenie spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia