Sporządzenie spisu inwentarza

 • tytuł:
  Sporządzenie spisu inwentarza
 • sygnatura akt:
  INs 710/18
 • treść ogłoszenia:

  OGŁOSZENIE

   


  „Na podstawie art. 6363 § 3 w zw. z art. 6381 § 1-3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Radomiu I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. akt I Ns 710/18 Agnieszka Marta Fedorowicz-Gałczyńską złożyła wykaz inwentarza po Krystynie Zapale zmarłym w dniu 24 marca 2018 roku (PESEL 34010803982), ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałej w Radomiu przy ul. Generała Józefa Bema. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,

 • wprowadził:
  Katarzyna Zielińska
 • miejsce i data:
  21-09-2018

Rejestr zmian dla: Sporządzenie spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-21
Publikacja w dniu:
2018-09-21
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia