Sporządzenie spisu inwentarza

 • tytuł:
  Sporządzenie spisu inwentarza
 • sygnatura akt:
  I Ns 364/18
 • treść ogłoszenia:

  „Na podstawie art. 6363 § 3 w zw. z art. 6381 § 1-3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Radomiu I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. akt I Ns 364/18 Olga Królikowska złożyła wykaz inwentarza po Krzysztofie Królikowskim zmarłym w dniu 6 listopada 2016 roku (PESEL 58071707737), ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym  w Radomiu przy ul. Szczawińskiego 2 m. 19.

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,  a ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

 • wprowadził:
  Natalia Delikat
 • miejsce i data:
  27-04-2018

Rejestr zmian dla: Sporządzenie spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
Natalia Delikat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-27
Publikacja w dniu:
2018-04-27
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia