Spis Inwentarza

 • tytuł:
  Spis Inwentarza
 • sygnatura akt:
  I Ns 727/18
 • treść ogłoszenia:

  Sąd Rejonowy w Radomiu

  I Wydział Cywilny

  ul. Warszawska 1

  26-600 Radom

   

  Data wysłania: 18 stycznia 2019 r.

  Sygnatura akt: I Ns 727/18

  w odpowiedzi należy podać sygnaturę akt

                                                                                                                                                                      

                                                                                        Sąd Rejonowy w Radomiu

                                                                                       ul. Warszawska 1

                                                                                       26-600 Radom

   

                Sąd Rejonowy w Radomiu I Wydział Cywilny w związku ze sprawą z wniosku Skarbu Państwa-Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu -o sporządzenie spisu inwentarza spadku w załączeniu przesyła ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na stronie internetowej sądu przez okres miesiąca.

    OGŁOSZENIE

  „Sąd Rejonowy w Radomiu I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 727/18, postanowieniem z dnia 24 października 2018 roku zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Wojciechu Piątkowskim (PESEL 68052809275), zmarłym
  w dniu 28 czerwca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym przed śmiercią w Radomiu przy ul. Ks. Łukasika 6/1.

  Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Spis Inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d