Sporządzenie spisu inwentarza

 • tytuł:
  Sporządzenie spisu inwentarza
 • sygnatura akt:
  I Ns 23/18
 • treść ogłoszenia:

  Sąd Rejonowy w Radomiu I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 23/18, postanowieniem z dnia 1 marca 2018 r. zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Anieli Annie Barcikowskiej – córce Czesława i Heleny, PESEL 32082202928, zmarłej dnia 2 czerwca 2012 roku w Zwoleniu, ostatnio stale zamieszkałej w Radomiu.

  Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Sporządzenie spisu inwentarza zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosławowi Kiełbasińskiemu

 • wprowadził:
  Kamila Kobylarczyk
 • miejsce i data:
  Radom, 28.03.2018

Rejestr zmian dla: Sporządzenie spisu inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
Kamila Kobylarczyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia