Sędziowie - zakresy czynności i delegacje

I Wydział Cywilny

(pdf) SSR Iwona Kwaśniewska

(pdf) SSR Rafał Socha

(pdf) SSR Paweł Mąka

(pdf) SSR Bartłomiej Drotkiewicz

(pdf) SSR Małgorzata Kucharska

(pdf) SSR Dariusz Wieński

(pdf) SSR Daniel Woś

(pdf) SSR Katarzyna Mizera

(pdf) SSR Cezary Klonowski

II Wydział Karny

(pdf) SSR Iwona Gałek - na podst. art. 77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 29.03.2017r, 7.04.2017r, 10.04.2017r, 12.04.2017r, 25.04.2017r., 16.05.2017r, 30.05.2017r, 3.07.2017r., 30.11.2017, 12.12.2017r., 7.03.2018r, 20.03.2018r, 11.04.2018r, 24.04.2018r., 6.06.2018r.

(pdf) SSR Beata Zielińska

(pdf) SSR Dorota Suchecka Jasińska

(pdf) SSR Ewa Adamowicz

(pdf) SSR Ewa Gaczyńska

(pdf) SSR Ewa Gwiazdowska

(pdf) SSR Iwona Wiraszka

(pdf) SSR Joanna Dębała – Strzelak - na podst.art.77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 11.04.2017, 21.04.2017r.

(pdf) SSR Karolina Romaniuk

(pdf) SSR Katarzyna Siczek

(pdf) SSR Łukasz Lechowski

(pdf) SSR Małgorzata Goździejewska

(pdf) SSR Paweł Czerwiński

(pdf) SSR Paweł Łyś - na podst.art.77§ 9 usp del. do SO w Radomiu w dniach 26.04.2017r, 10.05.2017, 17.05.2017r, 31.05.2017r, 21.07.2017r, 13.09.2017r.

(pdf) SSR Wioletta Łepecka

(pdf) SSR Aneta Rowińska-Zawada

 

Sekcja ds. Wykonania Orzeczeń Sądowych w ramach II Wydziału Karnego

(pdf) SSR Marek Miłosz

(pdf) SSR Edyta Gzik

(pdf) SSR Beata Michalska

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

(pdf) SSR Dorota Tarka

(pdf) SSR Ewa Ciesielska- Jachymek

(pdf) SSR Grzegorz Zając

(pdf) SSR Aneta Oleksów – Fularska

(pdf) SSR Wiesław Zalewski

(pdf) SSR Małgorzata Koperek-Kusiak

(pdf) SSR Urszula Grabowska-Brożek

(pdf) SSR Paweł Oziębło

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

(pdf) SSR Aneta Niesłuchowska – Paluch na podst. art. 77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 23.11.2017r.

(pdf) SSR Arkadiusz Guza - na podst. art. 77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 3.08.2017r, 7.12.2017r., 31.01.2018r.

(pdf) SSR Joanna Niewiadoma-Wysmolińska - na podst. art. 77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 26.07.2017r, 18.10.2017r., 5.04.2018r.

 

V Wydział Gospodarczy

(pdf) SSR Paweł Lechowicz

(pdf) SSR Wojciech Lisowski

(pdf) SSR Krzysztof Dobrowolski

(pdf)SSR Wojciech Karwat

(pdf) SSR Monika Podgórska

 

VII Wydział Cywilny

(pdf) SSR Elżbieta Dębowska

(pdf) SSR Anna Zagroda

(pdf) SSR Grzegorz Wysmoliński

(pdf) SSR Piotr Korczyński

(pdf) SSR Anna Ofat- Tomczak

(pdf) SSR Grzegorz Kozłowski

(pdf) SSR Małgorzata Strzelec-Grabkowska