Sędziowie - zakresy czynności i delegacje

I Wydział Cywilny

(pdf) SSR Anna Barwicka-Zając - na podst. art.77§1 pkt 1 usp del. do SO w Radomiu od 1.03.2017r. do 31.08.2017r. w wymiarze 3 sesji w miesiącu, na podst. art. 77 § 9 usp. del. do SO w Radomiu w dniu 27.02.2018r, 20.03.2018r., 20.04.2018r., 25.05.2018r, 22.06.2018r., 6.09.2018r.

(pdf) SSR Rafał Socha

(pdf) SSR Paweł Mąka

(pdf) SSR Iwona Kwaśniewska - na pods. art. 77 § 9 usp del.do SO w Radomiu w dniu 20.10.2017r., 10.11.2017r, 1.12.2017r.

(pdf) SSR Bartłomiej Drotkiewicz

(pdf) SSR Małgorzata Kucharska

(pdf) SSR Dariusz Wieński

(pdf) SSR Daniel Woś

(pdf) SSR Katarzyna Mizera

II Wydział Karny

(pdf) SSR Iwona Gałek - na podst. art. 77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 29.03.2017r, 7.04.2017r, 10.04.2017r, 12.04.2017r, 25.04.2017r., 16.05.2017r, 30.05.2017r, 3.07.2017r., 30.11.2017, 12.12.2017r., 7.03.2018r, 20.03.2018r, 11.04.2018r, 24.04.2018r., 6.06.2018r.

(pdf) SSR Paweł Łyś - na podst.art.77§ 9 usp del. do SO w Radomiu w dniach 26.04.2017r, 10.05.2017, 17.05.2017r, 31.05.2017r, 21.07.2017r, 13.09.2017r.

(pdf) SSR Katarzyna Siczek - na podst. art.77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 7.03.2017r, 24.03.2017r., 23.05.2017r, 26.05.2017r, 20.06.2017r, 26.06.2017r, 4.07.2017r., 21.09.2017r, 5.10.2017r., 7.11.2017r, 21.11.2017r.29.11.2017r., 13.12.2017r. 09.01.2018r, 13.02.2018r, 22.02.2018r, 27.02.2018r, 6.03.3018r, 13.03.2018r.

(pdf) SSR Joanna Dębała – Strzelak - na podst.art.77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 11.04.2017, 21.04.2017r.

(pdf) SSR Karolina Romaniuk

(pdf) SSR Aneta Rowińska-Zawada

(pdf) SSR Łukasz Lechowski

(pdf) SSR Paweł Czerwiński

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

(pdf) SSR Dorota Tarka

(pdf) SSR Ewa Ciesielska- Jachymek

(pdf) SSR Grzegorz Zając

(pdf) SSR Aneta Oleksów – Fularska

(pdf) SSR Wiesław Zalewski

(pdf) SSR Małgorzata Koperek-Kusiak

(pdf) SSR Urszula Grabowska-Brożek

(pdf) SSR Paweł Oziębło

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

(pdf) SSR Aneta Niesłuchowska – Paluch na podst. art. 77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 23.11.2017r.

(pdf) SSR Arkadiusz Guza - na podst. art. 77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 3.08.2017r, 7.12.2017r., 31.01.2018r.

(pdf) SSR Joanna Niewiadoma-Wysmolińska - na podst. art. 77§9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 26.07.2017r, 18.10.2017r., 5.04.2018r.

 

V Wydział Gospodarczy

(pdf) SSR Paweł Lechowicz

(pdf) SSR Wojciech Lisowski

(pdf) SSR Krzysztof Dobrowolski

(pdf)SSR Wojciech Karwat

(pdf) SSR Monika Podgórska

 

VII Wydział Cywilny

(pdf) SSR Elżbieta Dębowska

(pdf) SSR Anna Zagroda

(pdf) SSR Grzegorz Wysmoliński

(pdf) SSR Piotr Korczyński

(pdf) SSR Anna Ofat- Tomczak

(pdf) SSR Grzegorz Kozłowski

(pdf) SSR Małgorzata Strzelec-Grabkowska

VIII Wydział Karny

(pdf) SSR Paweł Gzik - na pods. art 77§ 9 usp del. do SO w Radomiu w dniach: 18.05.2017, 1.06.2017, 13.06.2017, 22.06.2017r.

(pdf) SSR Iwona Wiraszka

(pdf) SSR Małgorzata Goździejewska

(pdf) SSR Ewa Adamowicz

(pdf) SSR Beata Zielińska

(pdf) SSR Dorota Suchecka-Jasińska

(pdf) SSR Ewa Gwiazdowska

(pdf) SSR Ewa Gaczyńska

(pdf) SSR Wioletta Łepecka

 

IX Wydział Wykonania Orzeczeń

(pdf) SSR Marek Miłosz

(pdf) SSR Edyta Gzik

(pdf) SSR Beata Michalska