Prezes i Wiceprezesi Sądu

Prezes Sądu Rejonowego

SSR Beata Michalska 

telefon: 48 36 80 401

fax: 48 36 80 402

Nr pokoju: 1.034

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR Aneta Niesłuchowska - Paluch


telefon: 48 36 80 499

fax: 48 36 80 500

Nr pokoju: 2.042