Prezes i Wiceprezesi Sądu

Prezes Sądu Rejonowego

Prezes Sądu Rejonowego

SSR Beata Michalska 

telefon: 48 36 80 401

fax: 48 36 80 402

Nr pokoju: 1.034

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek 12.00 do 14.00

Czwartek  12.00 do 14.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Prezesa Sądu

Wiceprezes Sądu Rejonowego

Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR Aneta Niesłuchowska - Paluch

 telefon: 48 36 80 496

Nr pokoju: 2.042

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek  12.00 do 14.00

Środa   12.00 do 14.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Prezesa Sądu


Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR Wojciech Karwat

telefon: 48 36 80 505

fax: 48 36 80 500

pokój: 2.046

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - 10.00 do 14.00

Środa - 10.00 do 14.00

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Prezesa Sądu