Oferty pracy

Informujemy, że Administratorem Danych jest Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom. Dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez Pani/Pana wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne  przyjmowane są przez Sąd Rejonowy w Radomiu tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji. Wszystkie aplikacje (cv) nadesłane bez prowadzonej rekrutacji podlegają zniszczeniu, a przesłane mailem – usunięciu.