Oddział Gospodarczy

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Anna Pacyna

Nr telefonu: 48 36 80 426

Nr fax: 48 36 80 427
Nr pokoju: 1.048

e-mail: anna.pacyna@radom.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy