Oddział Finansowy

Główny Księgowy

Kierownik Oddziału Finansowego

Elżbieta Michrowska

Nr telefonu: 48 36 80 407

Nr faxu: 48 36 80 409

Nr pokoju: 2.058

e-mail: elzbieta.michrowska@radom.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy