Odbioru depozytu

 • tytuł:
  Odbiór depozytu
 • sygnatura akt:
  I Ns 9/18
 • treść ogłoszenia:

  Radom, dnia 03 kwietnia 2018 r.

  Sygn. akt I Ns 9/18

   

  Sąd Rejonowy

  ul. Warszawska 1

  26 – 600 Radom


   

  O G Ł O S Z E N I E

   

   „Postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt       I Ns 9/18 Sąd Rejonowy w Radomiu zezwolił wnioskodawcy Gminie Skaryszew na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.055 zł tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 258/1 o powierzchni 0,0010 ha, położona w obrębie Kobylany, gmina Skaryszew, powiat radomski, która stała się własnością Województwa Mazowieckiego, na okres 10 lat oraz orzekł, że kwota złożona do depozytu sądowego może zostać wydana osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości pod warunkiem okazania dokumentów prawnych potwierdzających nabycie własności przedmiotowej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela (wierzycieli) do odbioru depozytu.”


 • wprowadził:
  Justyna Skoneczna
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Odbioru depozytu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d