O zasiedzenie własności nieruchomości

 • tytuł:
  O zasiedzenie własności nieruchomości
 • sygnatura akt:
  I Ns 514/18
 • treść ogłoszenia:

   

  OGŁOSZENIE

  W Sądzie Rejonowym w Radomiu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 514/18, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Ceglanej 8, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 24. Jako właściciele w ewidencji gruntów wpisani są Jan i Anna Maliszewscy. Posiadaczami opisanej nieruchomości byli następnie Marian i Marianna Maliszewscy.

  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Radomiu i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie udziału w prawie własności nieruchomości, jeżeli zostanie udowodnione.

 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: O zasiedzenie własności nieruchomości

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d