O nabycie spadku

 • tytuł:
  O nabycie spadku
 • sygnatura akt:
  VII Ns 872/17 (VII Ns 53/18)
 • treść ogłoszenia:

  Sąd Rejonowy w Radomiu

  ul. Warszawska 1

  26 – 600 Radom

     O G Ł O S Z E N I E

   „W Sądzie Rejonowym w Radomiu za sygn. akt VII 872/17 (VII Ns 53/17) toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu
  o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Tomaszu Gielniowskim (synu Zbigniewa i Janiny), zmarłym 18 grudnia 2016 roku w Radomiu i tu ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym.

              W związku z toczącym się postępowaniem Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Krzysztofa Tomasza Gielniowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego i udowodnili nabycie spadku po Krzysztofie Tomaszu Gielniowskim. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały ustalone.”      

 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: O nabycie spadku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d