Monitoring

1.      Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO (na podstawie art. 54 § 2 USP w związku przepisami ustawy o ochronie osób i mienia).

2.      Administratorem Danych Osobowych systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Radomiu

3.      Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 48/36-80-423.

4.      Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

5.      Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.      Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu wizyjnego oraz systemu nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących

Rejestr zmian dla: Monitoring

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d