Mediacje

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Broszury i publikacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Stały Punkt  Mediacyjny

Sąd Rejonowy w Radomiu w  celu rozpropagowania mediacji otworzył z dniem 3 września 2018 roku Stały Punkt Mediacyjny

Pokój Mediacji

jest to punkt informacyjny usytuowany w budynku Rejonowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 na I piętrze pokój nr 1.127.

W miejscu tym można uzyskać informacje na temat mediacji jako formy rozwiązania sporu, procedury mediacyjnej we wszystkich rodzajach sporów i kosztów mediacji jak również materiały ( ulotki, publikacje) z informacjami na temat mediacji

W Pokoju Mediacji codziennie dyżurują mediatorzy i osoby godne zaufania.

stałe dyżury mediatora :

poniedziałek godz. 

10:00 -13:00 — Małgorzata Stan-Siewierska

16:30 -17:30 — Aleksandra Gromiec

wtorek godz. 10:00 - 14:00 — Małgorzata Mąkosa

środa godz.10:00 — 14:00— Małgorzata Mąkosa

środa – pierwsza, trzecia i czwarta godz.14:30 -15:30 – Maria Dobosz

czwartek godz. 10:00 -13:00 — Małgorzata Stan-Siewierska

czwartek godz. 14:00 -15:30 – Maria Dobosz

piątek godz. 10:00 - 13:30 — Małgorzata Mąkosa

piątek godz. 14:00 - 15:00 - Ewa Szymańska-Jarosz

W tym czasie mediatorzy prowadzą spotkania informacyjne dot. mediacji

zarówno kierowane przez sąd, jak również dla wszystkich zainteresowanych.

Kontakt z Prezesem Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu

Panią Małgorzatą Mąkosa

tel. 603 887 165

e-mail:pcm.makosa@gmail.com