Mediacje

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Koordynator do spraw mediacji

SSR Paweł Oziębło
Nr telefonu: (048) 36-80-622

p.ozieblo@radom.sr.gov.pl

Broszury i publikacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości