Lokalizacje

ul. Warszawska 1

 

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
  • V Wydział Gospodarczy
  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych
  • VII Wydział Cywilny
  • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych 
  • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich