Lokalizacje

ul. Warszawska 1

 

 • I Wydział Cywilny
 • II Wydział Karny
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
 • V Wydział Gospodarczy
 • VI Wydział Ksiąg Wieczystych
 • VII Wydział Cywilny
 • VIII Wydział Karny
 • IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych 
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich