Lista obrońców

Lista obrońców

 Prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu

 

Ustalona zgodnie  z §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie sposobu zapewniania oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz.U. 2015.816) dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu

 

 

CZĘŚĆ A

Wykaz adwokatów i radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, mających siedzibę zawodową na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu:

 

CZĘŚĆ B

Wykaz pozostałych adwokatów i radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, mających siedzibę zawodową na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu: