Lista obrońców

Lista obrońców

 Prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu

 

Ustalona zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie sposobu zapewniania oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (tj z dnia 19 grudnia 2016r. Dz.U. z 2017r. poz. 53) dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu

 

 część A

 część B