Ławnicy

Wykaz Rady Ławniczej na kadencję 2016-2019.

Elżbieta Pobideł - przewodniczący, IV W-ł Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Paweł Warchałowski - z-ca przewodniczącego, III W-ł Rodzinny i Nieletnich
Krzysztof Kościelniak-z-ca przewodniczącego, IV W-ł Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kamila Neska - członek (sekretarz), III W-ł Rodzinny i Nieletnich
Janusz Kunka - członek, III W-ł Rodzinny i Nieletnich
Zofia Kirsz - członek, III W-ł Rodzinny i Nieletnich
Bogumiła Michalak - członek, IV W-ł Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Grażyna Tokarska - członek, III W-ł Rodzinny i Nieletnich
Witold Gozdalski - członek, IV W-ł Pracy i Ubezpieczeń Społecznych