Konta bankowe

Konta bankowe Sądu Rejonowego w Radomiu

 

Rachunek dochodów budżetowych

NBP O/O Warszawa:

(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)

  • 24 1010 1010 0093 3522 3100 0000

 

Rachunek wydatków budżetowych

NBP O/O Warszawa:

  • 74 1010 1010 0093 3522 3000 0000

 

Rachunek sum depozytowych

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa:

(depozyty  składane w związku z postępowaniem karnym, karnym-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, tj. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, wadium, sumy złożone do depozytu sądowego):

  • rachunek walutowy w PLN:

           83 1130 1017 0021 1002 0790 0004

  • rachunek walutowy w USD:

           56 1130 1017 0021 1002 0790 0005

  • rachunek walutowy w EUR:

           40 1130 1017 0021 1002 0790 0002

  • rachunek walutowy w GBP:

           13 1130 1017 0021 1002 0790 0003

  • rachunek walutowy w CHF:
  • 67 1130 1017 0021 1002 0790 0001


Rachunek sum na zlecenie

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa:

(zaliczki na koszty postępowania sądowego tj. biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów, ogłoszenia prasowe oraz opłaty dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego):

  • 68 1130 1017 0020 1213 6320 0005  

 

Uwaga:

Kwota 5 zł wpłacana w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku tytułem opłaty za zamieszczenie informacji w Krajowym Rejestrze Spadkowym winna zostać wpłacona na rachunek sum na zlecenie : 68 1130 1017 0020 1213 6320 0005, nie zaś na rachunek dochodów budżetowych, gdyż powoduje to konieczność przeksięgowywania wpłat, co przedłuża postępowanie w sprawach.  


Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa:

(nawiązki i świadczenia pieniężne)

  • 14 1130 1017 0020 1213 6320 0007

 

Uwaga:

Bardzo prosimy przy dokonywaniu wpłat o umieszczanie w tytule przelewu sygnatury akt (o ile jest znana)

 

NIP Sądu:

796-18-34-460

Drukuj informację otwiera się w nowym oknie

Rozwiń rejestr zmian

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe