Konta bankowe

Opłaty i koszty sądowe

NBP O/O Warszawa:

24 1010 1010 0093 3522 3100 0000

Rachunek sum depozytowych

(depozyty  składane w związku z postępowaniem karnym, karnym-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, tj. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, wadium, sumy złożone do depozytu sądowego):

  • rachunek walutowy w PLN:

83 1130 1017 0021 1002 0790 0004

  • rachunek walutowy w USD:

56 1130 1017 0021 1002 0790 0005

  • rachunek walutowy w EUR:

40 1130 1017 0021 1002 0790 0002

  • rachunek walutowy w GBP:

13 1130 1017 0021 1002 0790 0003

  • rachunek walutowy w CHF:

67 1130 1017 0021 1002 0790 0001

Rachunek sum na zlecenie

(zaliczki na koszty postępowania sądowego tj. biegłych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, ogłoszenia prasowe):

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie:

68 1130 1017 0020 1213 6320 0005  

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie:

14 1130 1017 0020 1213 6320 0007

NIP Sądu:

796-18-34-460

Rejestr zmian dla: Konta bankowe