Komunikat w sprawie numerów PESEL

W związku ze zmianą przepisów w postępowaniu cywilnym z dniem 7 lipca 2013 r. wprowadzony został obowiązek wskazywania w pismach procesowych inicjujących postępowanie Nr PESEL powoda i wnioskodawcy a w miarę możliwości należy wskazać Nr PESEL uczestników postępowania.

W przypadku stron nie będących osobami fizycznymi należy podać Nr KRS lub NIP.