Depozyt Sądowy

 • tytuł:
  Depozyt Sądowy
 • sygnatura akt:
  VII Ns 14/18
 • treść ogłoszenia:

  OGŁOSZENIE

   
     Postanowieniem Sądu z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie VII Ns 14/18 Sąd Rejonowy w Radomiu zezwolił zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w Krakowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 45.000 zł (czterdziestu pięciu tysięcy złotych) tytułem części wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy z dnia 22 lipca 2014 r. nr 213/2/2014 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Sądem Okręgowym w Krakowie a ROSA-BUD S.A. z siedzibą w Radomiu, która to kwota ma być wypłacona temu z uczestników, który wykaże prawo do wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy z dnia 22 lipca 2014 r. nr 213/2/2014 prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą pozasądową z podpisami notarialnie poświadczonymi obu uczestników, w której zostaną ustalone wzajemne rozliczenia obu uczestników dotyczące wykonania umowy z dnia 22 lipca 2014 r. nr 213/2/2014.

 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Depozyt Sądowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d