Ogłoszenie o wyborze oferty

2016-07-22

DYREKTOR                                                                                                                     Radom, dnia    22.07.2016r.
SĄDU REJONOWEGO              

W RADOMIU

 G-232-25/16


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sąd Rejonowy w Radomiu

ul. Struga 63

26-600 Radom

 

Informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:

 

Sprzątanie pomieszczeń i posesji – świadczenie usług z zakresu bieżącego utrzymania czystości w budynkach i na posesjach Sądu Rejonowego w Radomiu

 

najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta firmy:

 

Zakłady Usługowe

 WSCHÓD Sp. z o.o.

 ul. Gazowa 6

20-406 Lublin

 

ponieważ oferta w/w Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W/w postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

Oferta Nr 1 – Zakłady Usługowe WSCHÓD Sp. z o.o., ul. Gazowa 6, 20-406 Lublin

Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo – Usługowo – Wytwórcze „BUDKOL” Sp. z o.o., ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

W/w oferty uzyskały następującą punktację w kryterium – cena i ogólną punktację:

- Oferta Nr 1 – 100 pkt.

- Oferta Nr 2 – 77,73 pkt.

 

 

                                                                                                                                                    Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                                                                   Elżbieta Jagiełło         

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o wyborze oferty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
Justyna Zielińska – Specjalista ds. zamówień publicznych
Opublikował:
Justyna Zielińska
Dokument z dnia:
2016-07-22
Publikacja w dniu:
2016-07-22
Opis zmiany:
Zamieszczeni ogłoszenie