II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału

Iwona Gałek

pokój: 2.109

 

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 11.00 do 12.30

Czwartek 11.00 do 12.00

Kierownik Sekretariatu

Anna Lipiec

tel: 48 36 80 468

fax: 48 36 80 469

2karny@radom.sr.gov.pl

Lista Sędziów Orzekających w Wydziale

 • Iwona Gałek - Przewodnicząca Wydziału
 • Joanna Dębała - Strzelak - Z-ca Przewodniczącego
 • Katarzyna Siczek - Sędzia - del. do SO na podstawie art.. 77§1 pkt 1 usp
 • Karolina Romaniuk - Sędzia
 • Aneta Rowińska-Zawada - Sędzia
 • Paweł Łyś- Sędzia
 • Paweł Czerwiński - Sędzia
 • Łukasz Lechowski - Sędzia
 • Ewa Gaczyńska - Sędzia
 • Wioletta Łepecka - Sędzia
 • Ewa Gwiazdowska - Sędzia
 • Iwona Wiraszka - Sędzia
 • Małgorzata Goździejewska - Sędzia
 • Beata Zielińska - Sędzia
 • Dorota Suchecka-Jasińska-Sędzia

Właściwość

Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu.

Sekcja ds. wykonania orzeczeń sądowych w ramach II Wydziału Karnego

Kierownik Sekcji

SSR Marek Miłosz

pokój: 2.089

 

Przyjęcia interesantów: 

Wtorek 10.00 do 12.00

Piątek 10.00 do 12.00

 

Kierownik Sekretariatu Sekcji

Marta Wasilewska

 

Nr telefonu: 48 36 80 568

sekcja@radom.sr.gov.pl

 

Lista Sędziów Orzekających w Sekcji

 

Marek Miłosz – Kierownik Sekcji

Edyta Gzik - Sędzia 

Beata Michalska - Sędzia

 

Właściwość miejscowa:

miasto Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew.

 

Właściwość rzeczowa: 

 • rozpoznawanie wniosków o wydanie tytułu wykonawczego, tj. nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności
 • wykonanie orzeczeń karnych i w sprawach o wykroczenia z chwilą ich uprawomocnienia
 • wykonanie prawomocnych orzeczeń Wydziału Cywilnego, Rodzinnego i Nieletnich, Gospodarczego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kosztów postępowania
 • windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych
 • windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenie
 • rozkładanie na raty należności sądowych, umarzanie grzywien,
 • wykonania orzeczeń w przedmiocie kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, aresztu,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny,
 • warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
 • zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • wykonania kary ograniczenia wolności
 • wykonania orzeczeń, w których postępowanie warunkowo umorzono
 • podejmowanie warunkowo umorzonych postępowań,
 • wykonania orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczających
 • wykonania środków karnych i likwidacji dowodów rzeczowych
 • wniosków o zatarcie skazania
 • skrócenia środka karnego
 • udzielenia pomocy sądowej


Rejestr zmian dla: II Wydział Karny