Dodatkowy sposób uiszczania opłat sądowych

KOMUNIKAT O DODATKOWYM SPOSOBIE UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH W SIEDZIBIE SĄDU REJONOWEGO W RADOMIU

Od 1 sierpnia 2019 r. będzie funkcjonować w Sądzie wpłatomat do uiszczania opłat wyłącznie w formie bezgotówkowej
(w tym zakupu znaków sądowych), który zostanie ustawiony:
• Warszawska 1 – parter, hol główny po prawej stronie vis-a-vis Biura Obsługi Interesantów

Jednocześnie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Radomiu nadal będzie czynna kasa (w godzinach jak dotychczas – możliwość dokonania wpłaty gotówką).

 

Rejestr zmian dla: Dodatkowy sposób uiszczania opłat sądowych