Depozyt Sądowy

 • tytuł:
  Depozyt Sądowy
 • sygnatura akt:
  I Ns 901/18
 • treść ogłoszenia:

  OGŁOSZENIE

   

  „Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 901/18 Sąd Rejonowy w Radomiu zezwolił wnioskodawcy Gminie Skaryszew na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.064 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 321/1 o powierzchni 0,0026 ha i nr 274/1 o powierzchni 0,0101 ha, położonej w obrębie Maków Nowy, gmina Skaryszew, powiat radomski, oraz orzekł, że kwota złożona do depozytu sądowego może zostać wydana osobie, która wykaże tytuł własności ww. nieruchomości. Wzywa się wierzyciela (wierzycieli) do odbioru depozytu.”

 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Depozyt Sądowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
b/d