Depozyt Sądowy

 • tytuł:
  Depozyt Sądowy
 • sygnatura akt:
  I Ns 731/18
 • treść ogłoszenia:

  Sąd Rejonowy w Radomiu w sprawie I Ns 731/18  udzielił zezwolenia Gminie Skaryszew
  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.214 zł (cztery tysiące dwieście czternaście złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach 343/1 o powierzchni 0,0040 ha, 331/1
  o powierzchni 0,0009 ha, 264/1 o powierzchni 0,0013 ha i 257/1 o powierzchni 0,0078 ha położonych w obrębie Maków Nowy, gmina Skaryszew, powiat radomski, które przeszły na własność Miasta i Gminy Skaryszew, z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Radomskiego z 20 marca 2017 roku (nr 507.2017), przy czym kwota ta wydana będzie osobom, które wykażą się dokumentem prawnym potwierdzającym nabycie wskazanych wyżej nieruchomości na własność.                     

  W związku z tym wzywa się osoby uprawnione do otrzymania wskazanych wierzytelności do odbioru kwot złożonych do depozytu po uprzednim wykazaniu swojego uprawnienia.

 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Depozyt Sądowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d