Depozyt Sądowy

 • tytuł:
  Depozyt Sądowy
 • sygnatura akt:
  I Ns 904/18
 • treść ogłoszenia:

  Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 904/18 Sąd Rejonowy w Radomiu zezwolił wnioskodawcy Gminie Skaryszew na złożenie do depozytu sądowego kwoty 226 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 329/1 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w obrębie Maków Nowy, gmina Skaryszew, powiat radomski, oraz orzekł, że kwota złożona do depozytu sądowego może zostać wydana osobie, która wykaże tytuł własności ww. nieruchomości. Wzywa się wierzyciela (wierzycieli) do odbioru depozytu

 • wprowadził:
  0
 • miejsce i data:
  b/d

Rejestr zmian dla: Depozyt Sądowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jarosiński
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d