Biuro Obsługi Interesantów

BOI jest czynne w dniach pracy Sądu, przy czym interesanci przyjmowani są:

-        w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 18:00,

-        od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

Interesanci mogą kontaktować się z BOI osobiście, telefonicznie oraz przy pomocy poczty elektronicznej:

-        numery telefonów: 48 36 80 442, 48 36 80 443, 48 36 80 444, 48 36 80 445,

-        e-mail: boi@radom.sr.gov.pl

Czytelnia Akt jest czynna w poniedziałki w godzinach od 07.45 do 18:00, zaś od wtorku do piątku od 7.30 do 15.15.

Zamówienia na akta mogą być składane osobiście w Czytelni Akt, telefonicznie pod numerem telefonu: 48 36 80 446 oraz przy pomocy poczty elektronicznej e – mail: czytelnia@radom.sr.gov.pl

 

Obsługa Interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

  • Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych, Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i Czytelnia Akt VI Wydziału Ksiąg Wieczystych ul. Warszawska 1

 

 

Biuro Podawcze-tel. 48 36 80 522,  e-mail: 6ksiag@radom.sr.gov.pl 

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych tel. 48 36 80 523

Czytelnia Akt – tel. 48 36 80- 530 e-mail: czytelniakw@radom.sr.gov.pl